אנימל - קלפים טיפוליים למה מוטורי למה תחושתי
לוגו אנימל
חפש
ילדה מראה משחק קלפים טיפולים מוטורי ותחושתי
עדי גולן גל, מטפלת בתנועה ובסיוע בעלי חיים, פיתחה את המשחק בעקבות עבודתה רבת השנים
עם ילדים המתמודדים עם קשיים מוטוריים וקשיי שפה ותקשורת.
המוטיב המרכזי הינו הבנת החוויה הרגשית דרך התנסות וחיקוי. 
חיקוי תנועה מאפשר למידה של תפישת הגוף ושל התמצאות במרחב. 

התמצאות במרחב מתחילה אצל הילד בתפיסת גופו כנקודת המוצא אל העולם שסביבו.
על ידי חיקוי התנועה, לומד הילד על הכיוונים השונים, על איברי הגוף השונים והתיאום ביניהם. תפיסת הגוף כוללת את הכרת חלקי הגוף, הבנת היכולת התפקודית של הגוף, ובהמשך גם הכרה ביחסים שבין החלקים השונים של הגוף והכרת ששת מישורי התנועה. 
כאשר ילדים נדרשים לחקות תנועות, מתרחש תהליך שלם של עיבוד מידע וביצוע: 
בשלב הראשון הילד מתבונן וקולט את התמונה באמצעות חוש הראיה. המידע עובר תהליך של פענוח והצמדת משמעות, הילד מקבל החלטה בנוגע לאיברים שאותם הוא אמור להפעיל (כיוון התנועה, רמת הגובה של התנועה ועוד) וביצוע התנועה דורש קואורדינציה, תיאום בין האיברים ויכולות מוטוריות נוספות.

ביטוי באמצעות תנועה הוא בעל חשיבות רבה בלמידת הרגשות;
דרך החיקוי ניתן ללמוד על התחושות הגופניות והרגשות המתלווים לתנועה, ניתן להשליך מהתנועות על רגשות ותחושות וניתן להבין ממישור התנועה לגבי רצונות או חששות. 
גם לדיבור על רגשות יש תועלת מיוחדת; כך מופעלים תהליכי מחשבה והסקת מסקנות המאפשרים הבנה וביטוי מילולי של החוויה הרגשית.
במודע או שלא במודע, אנו תופסים את עולם החיות כהשתקפות עולמנו הפנימי והופכים אותן לראי הנפש שלנו. 
כאשר אנחנו מתחברים לבעלי החיים השונים, אנו מתחברים לטבע ולעצמנו. 

במחקרים שנעשו, נמצאו בעלי החיים כמזרזי אינטראקציה חברתית. 
בעלי החיים יכולים לשמש כ 'גשר לא אנושי' לקשר עם הילד, שכן בעל החיים מקבל את האדם ללא שיפוט, ביקורת או תנאי.
בנוסף, השלכת רגשות או תנועות ותגובות מבעלי חיים אל נפשו או תודעתו של הילד המתקשה – הינה קלה יחסית להבעה והבנה, הן לילד המתקשר והן להורה המקשיב. 

המשחק להורים ולמשפחות 1 ו-2
המשחקים להורים נגישים יותר ונוחים לשימוש ביתי ומתאימים לעבודה עצמית במרחב משפחתי הכולל גם ילדים קטנים וגם גדולים יותר וגם מותאם לצורך ולקשיים, באופן נפרד וייעודי.  
משחק קלפים טיפולים

המשחקים להורים נגישים יותר ונוחים לשימוש ביתי ומתאימים לעבודה עצמית במרחב משפחתי הכולל גם ילדים קטנים וגם גדולים יותר וגם מותאם לצורך ולקשיים, באופן נפרד וייעודי.  

משחק מס' 1: משחק זיכרון מורחב הכולל חיות יחידניות במצבים המאפשרים הבעת והצפת דגשים סנסורים ומוטוריים (חושים, סוגי כסות, איברים כיוונים ותנועות). 

משחק מס' 2: משחק זיכרון מורחב הכולל דיאדות (זוגות של חיות - גור ובוגר) בדגשים קוגניטיביים ורגשיים (שיום, הפכים, שפה, דמיון, רגשות, יחסים ותקשורת). 
בתנועה חיה לוגו
קלפים טיפוליים בתנועה חיה
סדרת משחקים פסיכו מוטוריים התפתחותיים ייחודיים, המותאמים ומיועדים לילדים בעלי קשיי קשב וריכוז, שפה, תקשורת ותנועה (מוטוריקה), ומתאימים לשימוש הורים, מאמנים ומטפלים.