אנימל - דוד ילין - התכנית להכשרת מטפלים רגשיים בעזרת בעלי חיים - אינדקס
מה השכלתך