אנימל - דוד ילין - התכנית להכשרת מחנכים טיפוליים בעזרת בעלי חיים - אינדקס
מה השכלתך