אנימל - תל מונד - לימודי כלבנות טיפולית - עמוד מקצועי
 *
 *
 *