אנימל - בניית תכנית טיפולית
לימודי טיפול בעזרת בעלי חיים | לימודים | מטפלים
חפש
כלב מלקק ילד - בניית תכנית טיפול בעזרת בעלי חיים
אנמנזה (איסוף מידע רחב ככל האפשר), הגדרת הנרטיב של המטופל - בניית "סיפור חייו" כגון: דחיות, נטישות, התעללות, השפלות, פגיעה בערך העצמי, כוחנות ושליטה, העדר שייכות, מעברים ממסגרות, אי ודאות, חרדות, גרימת נזק לעצמי ועוד...

הכנת מסגרת הבנה תיאורטית (על סמך תיאוריות פסיכולוגיות ננסה להבין את האישיות וההתנהגות של המטופל).
 
הגדרת בעל החיים המתאים (ביותר) לטיפול על סמך היעדים הטיפוליים שהגדרנו ואישיות המטופל.

הגדרת אופרציות טיפוליות - משימות בחדר הטיפול. (ביצוע המשימות מאפשר לאמוד התקדמות ולבחון עמידה ביעדים ומטרות טיפוליות).

הכנת בעל החיים לקראת כל מפגש - אחזקה (וטיפול) נאות בבעלי החיים, טיפול וטרינרי שוטף ואישורים וטרינריים המאשרים כי בעלי החיים בריאים.

הכנת אופרציות טיפוליות מתאימות לכל מפגש והבאת כל הציוד הנדרש להכנת האופרציות ולניוד בעלי החיים.

בחינת ההתקדמות היעדים והמטרות שהוצבו בין המפגשים בשיתוף פעולה מלא עם הצוות בגן בבית הספר ו/או ההורים בהתאם לצורך.

במידת הצורך ייעוץ עם פסיכולוג או עובד סוציאלי או גורם מוסמך אחר לגבי כל מקרה ספציפי.
מתוך המודל שנכתב ע"י ד"ר יוני יהודה - מטפל מומחה בעזרת בעלי חיים